Film - część pierwsza!

kol. Dyzia, oficjalnie prezentuje się.Ach, jakież napięcie, jaka dynamika akcji - a i aktorzy wyględni. Przynajmniej niektórzy. Zapraszamy do raczenia się tą produkcją w naszym dziale wideł; jak komu mało, to pocieszjąca wieść jest taka, że wkrótce pojawi się odcinek drugi. Z etapu drugiego, dla jasności. Fajnie?